Phần mềm Quản lý Nhân sự AccomNET - AccomNET Human Resources Software

Liên hệ: http://www.phanmemketoan.org/feedback.htm

1.       Tổng quát

-          Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 2008

-          Dữ liệu : SQL Server 2008 R2

-          Đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Nhật, Hàn, Đức, Pháp, Nga

-          Nhiều người dùng, tương tác, phân quyền theo chức năng.

-          Có thể truy cập bằng internet

-          Thông báo theo thời gian thực (realtime notification)

-          Tính chất động

-          Các báo cáo :

+ Crystal report -> In hay xuất qua PDF,CSV,Word, Excel v.v...

+ Excel template

2.       Các màn hình Danh mục

V.d: Danh mục->Nhân viên, Vật dụng v.v...

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image001.jpg

Bấm F6 để mở/ tắt chế độ sửa, cho phép thêm, sửa, thêm hình v.v...

3.       Các màn hình Phiếu

Bảng chấm công, v.v...

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image002.jpg

Bấm F6 để mở/ tắt chế độ sửa, cho phép thêm phiếu mới (F9).

Đối với phiếu mới, bấm F3 để lưu phần đầu phiếu, sau đó nhập nội dung chi tiết.

Copy cả phiếu: Ctrl + F9

Bấm chuột phải vào khung lưới để chọn dán các dòng (copy from Excel hoặc nơi khác).

Bấm F12 tại ô, để hiện ra màn hình nhỏ nhập dự án, báo cáo, ghi chú v.v...

4.       Các màn hình Truy vấn:

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image003.jpg

Chọn thời gian, nhấp nút Thực hiện

Bạn có thể nhấp vào đầu cột để lọc hoặc làm sáng (hightlight) các dòng.

Nhấp chuột phải tại khung lưới để to xuất qua excel hoặc làm một số việc khác.

5.       Quản lý

Sơ đồ vị trí:

Chọn phòng ban, kéo thả từng nhân viên vào vị trí làm việc thực tế.

Sơ đồ sẽ được lưu tự động

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image004.jpg

Bảng điều khiển:

Chọn phòng ban, chọn ngày tháng.

Tình trạng làm việc của từng nhân viên vào ngày đó sẽ hiện ra, và có thể phân biệt theo màu sắc

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image005.jpg

 

AccomNET HR (2)

Thông tin về tình hình làm việc thực tế

1.       Nhấp “Bảng điều khiển”, chọn phòng P0X1

Đầu tiên, bạn chưa biết ai đang truy cập, như sau:

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image006.jpg

      Thu nhỏ màn hình, sau đó ->

2.       Nhấp : File> Tùy hình truy cập> Người dùng hiện tại

Nhấp nút Thực hiện

Sau đó nhấp nút đỏ GHI ở cuối phải thanh dưới

Chữ : THỜI GIAN THỰC sẽ hiện ra trên thanh tiêu đề

Từ lúc này, AccomNET  tự động ghi lại và thể hiện việc bất kỳ người dùng nào đăng nhập hay đăng xuất

Bạn thử đăng nhập từ máy khác (hoặc máy này) bằng người dùng : q, mật khẩu = q1.

Người dùng q sẽ xuất hiện ngay trên màn hình:

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image007.jpg

 3 .Tiếp đó, phóng to màn hình Bảng điều khiển, bạn sẽ thấy các người dùng đang đăng nhập (150 và 158) được bọc bằng dấu <> , như sau: <150>,< 158>.

Mọi đăng nhập/ đăng xuất đều được cập nhật tức thì.

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image008.jpg

 

4 .Ghi chú : Các người dùng t và q được khai ở   Nhân viên -> “Hồ sơ nhân viên” (sau đó nhấp vào hình Tìm kiếm, rồi điền vào cột LoginID cho Mã nhân viên 150 và 180)

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image009.jpg

Tình trạng làm việc : Bảng giống Excel

Tại Tình trạng làm việc, bạn có thể xem nhân viên đang làm việc thế nào, mỗi loại công có màu khác nhau.

Bạn cũng có thể thêm ghi chú vào từng ô:

-           Shift+ Enter (Để thêm dòng mới)

-          ===

-          Shift+ Enter (Để thêm dòng mới)

-          Ghi chú của bạn

Các ghi chú sẽ được lưu tự động, và có dấu hiệu ghi chú (tam giác nhỏ ở góc trên phải)

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image010.jpg

Xem kế hoạch:

Sau khi nhập liệu tại Kế hoạch, bạn có thể xem kế hoạch cho từng nhân viên

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image011.jpg

Bảng lương

Các loại công làm việc của nhân viên được ghi chép vào:

-          Bảng chấm công (chấm trực tiếp hoặc dán từ Excel)

-          Máy chấm công (từ máy chấm công hoặc dán từ Excel)

Sau đó lập bảng lương: (bao gồm BHXH, thuế TNCN v.v...)

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image012.jpg

Các cột trong bảng lương là linh hoạt

-          Có thể thêm bớt (bấm F11, tương tự các  màn hình phiếu khác)

-          Các tiêu đề cột có thể định nghĩa tại File-> Ngôn ngữ->Tiêu đề Cột

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image013.jpg

-          Công thức tính toán có thể định nghĩa tại Bảng lương-> Công thức Lương

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image014.jpg

Biến động nhân sự

Nhân viên-> Biến động nhân sự

Chọn Nhân viên, v.d 084 Huynh thi Thu Hang

Tất cả thay đổi của bất kỳ trường nào của nhân viên đều có thể ghi lại, và trở thành lược sử thay đổi của nhân viên đó.

Loại thay đổi bắt đầu bằng chữ “C_” tiếp theo là tên trường, v.d: C_BasicSalary

Các thay đổi được nhập vào dòng:

-          A711NUMBER1 nếu là trường kiểu số(như Basic Salary)

-          A711STRING1 nếu là trường kiểu chữ(như Marital Status)

-          A711CHECK1 nếu là trường kiểu Yes/No  (như IsTest)

Lược sử có thể xem tại :

Nhân viên-> Biến động nhân sự

Hay : Danh mục-> Nhân viên-> Tab “Cập Nhật”

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image015.jpg

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image016.jpg

Ví dụ in ra Crystal Report : Hợp đồng Lao động

Nhân viên-> Hợp đồng Lao động

Chọn Nhân viên, v.d:  093 Dinh Van Trieu

Các nội dung Hợp đồng Lao động của Dinh Van Trieu  có thể điền vào tại đây, các cột LCA2, LCA2 ... là các bộ phận của Hợp đồng Lao động.

Khi bấm nút IN, the Hợp đồng hiện tại (vị trí con trỏ) sẽ được in ra dạng Crystal Report (version 11) để xem trước.

Kỹ thuật viên hoặc người dùng có thể chỉnh sửa khuôn dạng Crystal Report . Ngôn ngữ của báo cáo được định nghĩa tại Ngôn ngữ->Báo cáo

Với phiên bản online, bạn có thể nhấp vào Excel, Word, PDF để đưa ra các dạng này trong trình duyệt Web.

Với phiên bản offline , bạn có thể nhấp hình export để xuất ra các dạng file.

 

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image017.jpg

Tính năng động:

AccomNET HR is có tính động về nhiều phương diện,chẳng hạn:

1.       Menu : Bạn có thể tự thiết lập menu thường dùng ở phía phải màn hình:

-          Nhấp phải chuột tại màn hình chính để hiện menu tình huống

-          Tick ​​để khóa Menu chính tại: Khóa / mở the Menu chính

-          Sau đó, vào menu chính bên trên, chọn các mục thường dùng , kéo thả lên chữ 'Thường dùng' hoặc trên một nút lệnh ở dưới, để tạo ra nút lệnh mới.

-          To delete a command button,  righ click it

-          Tick ​​để mở Menu chính  tại: Khóa / mở the Menu chính để nó hoạt động bình thường

2.       Màn hình nhập liệu/ báo cáo:

-          Bạn có thể cho ẩn hiện, sắp xếp các cột bằng cách khai báo sau khi bấm F11 (hoặc  Ctrl+O trong một số trường hợp)

 

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image018.jpg

 

-          Tại một số màn hình, bạn có thể cho ẩn hiện , qui định vị trí của các ô nhập liệu bằng cách bấm chuột phải -> Tùy chỉnh form . Sau đó kéo thả hoặc khai báo thuộc tính cho các ô.

Description: E:\HR\accomnethroverview_files\image019.jpg

 Contact: http://www.phanmemketoan.org/feedback.htm